Vore hunde

Grosserstars

Historie – Grosser Schweizer Sennen hunde

Grosser Schweizer Sennen hunde har deres oprindelse i Schweiz. Der er dog formodninger om, at anerne til de hunde vi i dag kender, har deres oprindelse langt tilbage, og blev ofte betegnet som ”slagterhunde”. Det var slagtere, håndværkere, kvæghandlere og bønder der brugte disse hunde som vagthunde, trækhunde og kvæghunde. Hundene måtte virkelig arbejde for føden. Det menes, at disse hunde oprindeligt kom med romerne helt tilbage i 300-tallet. De kom op over Alperne og besatte det dengang Helvetica (Schweiz).

Det var i Schweiz, at Grosser Schweizer Sennen hundene udviklede sig til det vi kender i dag. I midten af 1800 tallet var der ikke mange Sennen hunde  tilbage i Schweiz, og de der var, blev brugt som trækdyr af bl.a. små vogne, hvorpå der kunne transporteres mælkejunger til mejeriet. Eller som vogtere af kvæget og gårdene. Navnet “Sennen” stammer således også tilbage fra den tid på gårdene. 

Af de racer der i dag betegnes som Sennenhunde er der kun Grosser Schweizer Sennen og Berner Sennen der har “Sennen” som en del af navnet. Hos de 2 andre racer, Appenzeller og Entlebucher, indgår Sennen navnet ikke. Men slægtskabet fornægter sig ikke, de har helt tydeligt de samme farve sammensætninger. Og det er ikke kun farverne der ligner hinanden, de har også oprindeligt været gård- og hyrdehunde som de andre to Grosser Schweizer Sennen og Berner Sennen.

Men vores Grosser Schweizer Sennen hunde fik først i 1908 det navn vi kender dem under i dag. På en udstilling i Schweiz i Langental blev der fremvist en enkelt hund der var tilmeldt som en ”korthåret Berner Sennen”. Hundens navn var ”Bello von Schlossgut” og ejeren var Franz Schertenlieb. – Dommer var prof. Albert Heim som genkendte hunden som efterkommer af de ovennævnte “slagterhunde”. Han gav den navnet Grosser Schweizer Sennenhund. – Hr. Schertenlieb opdagede senere endnu 2 eksemplarer, som var tævehunde, og det gjorde hermed opdræt muligt. Racen blev anerkendt som selvstændig race i 1909, og raceforeningen for Grosser Schweizer Sennenhund, i Schweiz, blev grundlagt i 1912.

“Sennen”

Måske hører der her lige en forklaring til det schweiziske ord ”Sennen”. Hver forsommer, ca. 10. juni drager chefhyrden, der Senn, sammen med sin flok, og som før i tiden bestod af: Zusennen (hjælpehyrder), samt evt. et par skoledrenge, en lille flok geder, 20 – 30 køer, et par sennenhunde, , afsted op i alperne. Denne opmarch er forbundet med fest og traditioner. F.eks. er landsbyernes befolkning ofte iført national beklædning og dyrene er udsmykket med blomster. – Hele dette sceneri bliver ofte afbildet enten i form af et maleri eller som udsmykning på et hundehalsbånd og vha. “primitive billeder”.

Se mere om de schweiziske hundehalsbånd her på hjemmesiden:

Home