Grosser S.S.

Grosser Schweizer Sennenhund.
Korthåret og stockhår, stor, omkring 70 cm skulderhøjde.

GSS_Bello
Her er et billede hentet fra artiklen fra 1914 af GSS-hunden “BELLO”.
Og her ser du BONZO v. d. Fuchskaul der er far til vores nuværende Grosser Schweizer Sennenhund DIA.

Type mæssigt er der ikke den store forskel på BELLO og BONZO.
Og som Albert Heim skriver: “Det er den mest originale af dem alle, Grosser Schweizer Sennenhund….”
W. Tschudi nævner dem som den ældste af Sennenhundene

Bonzo von der Fuchskaul

I begyndelsen af det sidste århundrede (1800 tallet) var der i Schweiz ingen store hunde, ud over enkelte bastarder, end Grosser Schweizer Sennenhunde, og på dette tidspunkt havde de endnu ikke noget officielt navn. Det var trækhundene, slagterhunde og de store hunde på bondegårdene. De blev af og til taget med af det schweiziske militær når de kom i kamp. W. Tschudi nævner dem, vel med god ret, som den ældste af Sennenhundene, og fra den er de andre mindre racer fremkommet. Generelt kan man sige at Grosser Schweizer Sennenhund er en væsentlig større Appenzeller Sennenhund, – den eneste forskel, ud over størrelsen, ligger deri, at Grosseren ikke ruller sin hale op, men holder den svævende eller let opbøjet. Den flotte brede overgang fra bryst til hals, det enormt bredde og kraftige bryst viser altid en god og sund opbygning, aldrig som på en Buldog som en fremavlet deformitet. Efter sin fysik er Grosser Schweizer Sennenhund sikkert den bedst egnede til at trække. Den udmærker sig med hensyn til egnethed og ydeevne langt fra den belgiske trækhund. De vil gerne deltage i denne aktivitet. De store hunde der arbejder regelmæssigt som trækhunde forbliver sunde og raske, og det er en misforståelse at opgive denne gamle tradition.
Dens beskyttertrang og dens pligtfølelse ligger dybt forankret i dens rødder. Og ved denne vagtsomhed og beskyttelse er endnu en ejendommelig egenskab, og som i hyppighed og skarphed ikke overgås af andre hunderacer. Den er beskytteren af kvinder og den kvindelige ære. Jeg har selv kendskab til en typisk Grosser Schweizer Sennenhund i et ensomt beliggende Gasthaus (Kro) i Glarnerlandet. Datteren og en servitrice passede dette værtshus, som var meget besøgt af forskellige mennesker. Hunden lå altid på en plads hvor den kunne overvåge alt. Her behøvede en af gæsterne kun at lægge en arm på en af det kvindelige personale, i samme øjeblik var hunden der og tog hånden væk i et hurtigt ryk. ”Uden ”Bläss” ville jeg ikke være servitrice her, men med hunden er vi fuldstændig sikre her”. I en anden by måtte hunden fjernes i en periode på grund af at den var for farlig overfor datterens brudgom. Mange går umiddelbar ved siden af fruen eller datteren i huset hvis manden ikke er hjemme, og stiller sig imellem hvis en mand taler med fruen. Der findes også nogle hvor man ikke kan danse hvis hunden er der. De fleste vogter kun over kvinder der hører til i huset, men der er også hunde der beskytter alle kvinder og altid tager kvindernes parti. Vi ser denne adfærd ved tæver, såvel som ved hanhunde. Det drejer sig ikke her om en slags jalousi, som eksempelvis ses ved løver og som også ses ved enkelte hunde, men blot om en beskyttelse af kvinder, som betragtes som mere sårbare. De Sennenhunde der særligt beskytter kvinder beskytter også børn, dette gælder også for Grosser Schweizer Sennenhunde.
Rufus-1
Rufus-2

Her ses en anden variation af Grosser Schweizer Sennenhund, det er også ligesom den røde en variation der ses yderst sjældent. Den har tydelig længere pels en den “normale” Grosser. “RUFUS” – Champignon der Herzen – tilhører Peter Grüne i Tyskland. (Du kan se billeder af en rød variation på den generelle side om Grosserne).

Bemærk at størrelsen på hundene er fra artiklen fra 1914, angivet af Prof. Dr. Albert Heim. – De kan afvige fra de størrelser der idag anerkendes i de respektive racestandarder. 

Denne artikel er skrevet af Prof. Dr. Albert Heim, og blev udgivet i 1914. Sproget er ”schweizertysk” og artiklen blev desuden offentliggjort med gotisk skrift. Oversættelsen må derfor nogle steder tages ”med et gran af salt”.

Oversættelse: Poul Erik Raun Nielsen

Her kan du læse generelt om Sennenhundene

Home